top of page
iXas-GDW-033.jpg

Bestuurdersnetwerk Infra

De meeste Nederlandse bruggen, sluizen en kademuren (kunstwerken) komen de komende decennia aan het einde van hun levensduur. Er komt een enorme hoeveelheid werk aan om die constructies duurzaam te vervangen en renoveren. Dat werk moet slim georganiseerd worden. Zo voorkomen we dat bruggen/ viaducten en sluizen moeten worden afgesloten, dat we de klimaatdoelen voor 2050 niet halen én dat de opgave astronomisch duur wordt. Om de bouwsector hier op voor te bereiden is het Bestuurdersnetwerk Infra opgericht. Een netwerk van bestuurders, assetbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven uit de bouw- en infrasector gaat samen een aanpak formuleren om de vervangings- en renovatieopgave met gecombineerde planningen en budgetten van een passend antwoord te voorzien. Integraal en toekomstbestendig.

bottom of page