top of page
Stichting Toekomst Infra Nederland 2024 inframarathon Programma

Deelnemers

Thema's

Mensen maken de sector, toch?

In de GWW sector vissen we als OG’s en ON’s in dezelfde vijver als het gaat om gekwalificeerd personeel. De toenemende druk op de arbeidsmarkt en de dalende interesse van studenten in het vak civiele techniek maken het steeds belangrijker om samen na te denken over hoe we omgaan met de human capital van onze sector en wat is nodig om die te kunnen binden en boeien.

Hoe kunnen we elkaar helpen door middel van uitwisseling en gezamenlijke bijdragen aan opleidingsprogramma’s, etc.?

Een ander item is het cultuuraspect. Vertrouwen we elkaar over en weer? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen, te verbeteren, te koesteren?

Instandhouding: hoe organiseren we de grote VenR opgave die er aankomt?

Al geruime tijd spreken we elkaar over de VenR opgave. RWS heeft een eerste productiestraat ingericht (in Amsterdam); hoe weten we te versnellen? Hoe leren we van elkaar? Hoe gaan we de ontbrekende data en (nieuwe) kennis op een efficiënte en duurzame manier verzamelen en ontwikkelen?

Oogsten en opschalen: hoe geslaagde voorbeelden x10 x100 x1000?

Na de infra5daagse van Terschelling in 2022 zijn in een aantal werkgroepen plannen verder uitgewerkt. Hoe kunnen we de olievlek daarvan vergroten en nieuwe initiatieven op een vergelijkbare wijze verder brengen? Hoe houden we het vuur brandend?

En hoe schalen we praktische, waardevolle initiatieven in de sector op naar grootschalige productie? We pakken er een paar bij de kop.

Duurzaam en circulair

Op bestuurlijke tafels worden afspraken gemaakt over de noodzaak om duurzaam en circulair te werken. Vanuit overheidszijde worden programma’s uitgerold en roadmaps gemaakt. De praktijk is echter weerbarstig. Opdrachtgevers vragen vandaag duurzaamheid uit en morgen niet. De onrendabele top op investeringen staat op die manier onder druk. Hoe kunnen we elkaar helpen om duurzaamheid en circulariteit een onlosmakelijk deel van ons werk te laten zijn?

Wij doen heel hard ons best om in onze projecten aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. En dat kunnen wij nog beter, want echt verschil kan je ook maken door het begin en einde van de materiaal- of productketen te verlengen. Hoe gaan we onze leveranciers/ onderaannemers hierin meenemen?

Industrialiseren en standaarden: van handwerk naar…

In de GWW sector lijkt elke uitvraag te leiden tot een uniek project dat nog nooit vertoond is. De realiteit leert dat dat niet het geval is en dat standaardisering en het op die manier industrieel maken mogelijk is. Handwerk zal in geëigende gevallen noodzakelijk blijven. De vraag: hoe gaan we de knip aanbrengen en hoe komen we van projectgebondenheid naar procesgestuurd werken? Dit zal veel invloed hebben op ons huidige manier van werken en denken, waardoor er in de toekomst alternatieve verdienmodellen nodig zijn! Ander sectoren hebben deze transitie al meegemaakt, wat kunnen we van hun leren? Hoe kunnen we de keten verbreden en o.a. kennis over financiën en aanbestedingsrecht vanuit andere sectoren inzetten in onze sector?

Wij doen heel hard ons best om in onze projecten aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. En dat kunnen wij nog beter, want echt verschil kan je ook maken door het begin en einde van de materiaal- of productketen te verlengen. Hoe gaan we onze leveranciers/ onderaannemers hierin meenemen?

Welke randvoorwaarden spreken we met elkaar af?

Niets zo lastig om vandaag A en morgen B uit te vragen. Kunnen we met elkaar (OG en ON) een set van afspraken maken over kaders die we algemeen geldend verklaren?

Strategie: hoofdlijnen infra en GWW 2030

Welke hoofdlijnen herkennen we voor de komende jaren, kunnen we elkaar helpen om rode draden te verkennen, prioriteiten te benoemen aan de hand van de eerder afgesproken kaders?

Aan het werk

Bovenstaande is wellicht allemaal wat abstract. In de praktijk zal er veel in kleinere groepen gewerkt worden aan de 7 tracks en alle andere ingebrachte onderwerpen. Iedere track krijgt zijn eigen momentum, gestuurd door de mensen die ervan willen zijn. Mensen en groepen organiseren zelf afstemmomenten met andere mensen, groepen of tracks. Je kunt wisselen van groep, track of initiatief of er zelf een nieuwe  starten. Je kunt ook je eigen afstemmomenten kiezen met anderen die voor jou van belang zijn.

 

In iedere track zitten in ieder geval 4 fases, grofweg van verkenning tot strategievorming. Belangrijk is de tweede fase van verdieping, verstilling en ongetwijfeld ook ongemak. Over de huidige patronen, je eigen rol en aandeel, et cetera. Dat diepere inzicht is nodig voor een fase van bouwlust, verbinding, nieuwe ideeën en wijzere strategievorming.

Op gezette momenten komen we bij elkaar. We sluiten bijvoorbeeld ieder blok af met een gezamenlijke maaltijd en starten daarna samen het volgende blok op.

Een greep uit de bedrijven waar al ingeschreven deelnemers onderdeel van zijn:

Informatie

Registratiekosten

 

Deelnemer 1 (jongere t/m 35 jaar) € 1.000* 

Deelnemer 2 € 3.500* 

 

Locatie

Rolduc

Heyendallaan 82 

6464 EP Kerkrade

 

Hotelovernachtingen

 

Comfort hotelkamer gedeeld:

Kamer voor 2 personen met 2 losse bedden en een eigen badkamer € 110*

 

Economy hotelkamer enkel: 

Kamer voor 1 persoon met gedeelde badkamer € 125*

 

Economy hotelkamer gedeeld:

Kamer voor 2 personen met 2 losse bedden en een eigen badkamer € 85*

 

Economy slaapzaal in het hotel: 

Kamer voor 4-7-10-10 personen met gedeelde badkamer € 60*

 

Externe hotelovernachting: 

Eigen kamer en badkamer (gelimiteerd) voor 1 persoon 10-15 minuten rijden van Rolduc (eigen vervoer) € 225*

 

*prijzen zijn excl. btw

 

Secretariaat

Stichting Toekomst Infra Nederland

WG-plein 475

1054 SH Amsterdam

+31 (0)20 589 32 32

inframarathon@toekomst-infra.nl

bottom of page