top of page

49-UUR NON-STOP

We blijven elkaar ontmoeten

Ben jij er ook?

28 juni 2024

20 september 2024

13 december 2024

21 maart 2025

Deelnemers

49-UUR NON-STOP

Een greep uit de bedrijven waar al ingeschreven deelnemers onderdeel van zijn:

Thema's

Mensen maken de sector, toch?

In de GWW sector vissen we als OG’s en ON’s in dezelfde vijver als het gaat om gekwalificeerd personeel. De toenemende druk op de arbeidsmarkt en de dalende interesse van studenten in het vak civiele techniek maken het steeds belangrijker om samen na te denken over hoe we omgaan met de human capital van onze sector en wat is nodig om die te kunnen binden en boeien.

Hoe kunnen we elkaar helpen door middel van uitwisseling en gezamenlijke bijdragen aan opleidingsprogramma’s, etc.?

Een ander item is het cultuuraspect. Vertrouwen we elkaar over en weer? Wat is er voor nodig om vertrouwen te herstellen, te verbeteren, te koesteren?

Instandhouding: hoe organiseren we de grote VenR opgave die er aankomt?

Al geruime tijd spreken we elkaar over de VenR opgave. RWS heeft een eerste productiestraat ingericht (in Amsterdam); hoe weten we te versnellen? Hoe leren we van elkaar? Hoe gaan we de ontbrekende data en (nieuwe) kennis op een efficiënte en duurzame manier verzamelen en ontwikkelen?

Oogsten en opschalen: hoe geslaagde voorbeelden x10 x100 x1000?

Na de infra5daagse van Terschelling in 2022 zijn in een aantal werkgroepen plannen verder uitgewerkt. Hoe kunnen we de olievlek daarvan vergroten en nieuwe initiatieven op een vergelijkbare wijze verder brengen? Hoe houden we het vuur brandend?

En hoe schalen we praktische, waardevolle initiatieven in de sector op naar grootschalige productie? We pakken er een paar bij de kop.

Duurzaam en circulair

Op bestuurlijke tafels worden afspraken gemaakt over de noodzaak om duurzaam en circulair te werken. Vanuit overheidszijde worden programma’s uitgerold en roadmaps gemaakt. De praktijk is echter weerbarstig. Opdrachtgevers vragen vandaag duurzaamheid uit en morgen niet. De onrendabele top op investeringen staat op die manier onder druk. Hoe kunnen we elkaar helpen om duurzaamheid en circulariteit een onlosmakelijk deel van ons werk te laten zijn?

Wij doen heel hard ons best om in onze projecten aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. En dat kunnen wij nog beter, want echt verschil kan je ook maken door het begin en einde van de materiaal- of productketen te verlengen. Hoe gaan we onze leveranciers/ onderaannemers hierin meenemen?

Industrialiseren en standaarden: van handwerk naar…

In de GWW sector lijkt elke uitvraag te leiden tot een uniek project dat nog nooit vertoond is. De realiteit leert dat dat niet het geval is en dat standaardisering en het op die manier industrieel maken mogelijk is. Handwerk zal in geëigende gevallen noodzakelijk blijven. De vraag: hoe gaan we de knip aanbrengen en hoe komen we van projectgebondenheid naar procesgestuurd werken? Dit zal veel invloed hebben op ons huidige manier van werken en denken, waardoor er in de toekomst alternatieve verdienmodellen nodig zijn! Ander sectoren hebben deze transitie al meegemaakt, wat kunnen we van hun leren? Hoe kunnen we de keten verbreden en o.a. kennis over financiën en aanbestedingsrecht vanuit andere sectoren inzetten in onze sector?

Wij doen heel hard ons best om in onze projecten aan de slag te gaan met duurzaamheid en circulariteit. En dat kunnen wij nog beter, want echt verschil kan je ook maken door het begin en einde van de materiaal- of productketen te verlengen. Hoe gaan we onze leveranciers/ onderaannemers hierin meenemen?

Welke randvoorwaarden spreken we met elkaar af?

Niets zo lastig om vandaag A en morgen B uit te vragen. Kunnen we met elkaar (OG en ON) een set van afspraken maken over kaders die we algemeen geldend verklaren?

Strategie: hoofdlijnen infra en GWW 2030

Welke hoofdlijnen herkennen we voor de komende jaren, kunnen we elkaar helpen om rode draden te verkennen, prioriteiten te benoemen aan de hand van de eerder afgesproken kaders?

bottom of page