top of page

Vervanging verouderde bruggen en sluizen alleen mogelijk als we samen de klus klaren

FD

Vervanging verouderde bruggen en sluizen alleen mogelijk als we samen de klus klaren

Een groot deel van onze bruggen, sluizen en andere civiele constructies is op leeftijd. Vanaf 1950 is er veel nieuw gebouwd, om de sterke groei van het wegverkeer te kunnen verwerken. Sluizen en kades zijn vaak al van voor de Tweede Wereldoorlog. Met een technische levensduur van zestig tot honderd jaar, breekt de tijd aan voor vervanging of renovatie van wat destijds is gebouwd.
Soms komen beheerders pas in actie na een ongeluk – zoals bij de fatale instorting van een Utrechtse werftrap – of na incidenten zoals met de Amsterdamse kademuren en de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Uit het buitenland zijn ook rampen bekend, denk aan de bezweken Morandi-brug in Genua. Steeds meer overheden worden zich van de risico’s bewust; sommige zijn al gestart met vervangen of renoveren.
Uit onderzoek van TNO voor de Bouwagenda blijkt dat we in Nederland 85.000 bruggen en viaducten hebben, 130.000 vaak kleinere civiele kunstwerken, zoals stuwen en duikers, en ruim 3000 kilometer aan kades en damwanden. De gezamenlijke vervangingswaarde hiervan bedraagt zo’n €300 mrd. Eigenaren zijn gemeenten, waterschappen, provincies, het rijk, havenbedrijven, Schiphol etc.

Vervanging verouderde bruggen en sluizen alleen mogelijk als we samen de klus klaren
bottom of page