top of page

Presentatie Landelijk Prognoserapport

Het rapport is een ‘nulmeting’ en vormt de basis voor het creëren van bestuurlijke en politieke urgentie: dit is de staat van onze infra.

Presentatie Landelijk Prognoserapport

In opdracht van De Bouwagenda (initiatiefnemer van het Bestuurdersnetwerk Infra) heeft TNO de landelijke omvang van de vernieuwingsopgave in de infra in kaart gebracht. Deze ‘nulmeting’ is de basis geweest om bestuurlijk en politiek Nederland te laten zien waar we staan.


Het rapport is 10 mei 2021 officieel aangeboden aan infra-minister Cora van Nieuwenhuizen. De titel ‘Proeve van een landelijk prognoserapport vervanging en renovatie’


Aanbevelingen uit het rapport zijn onder andere dat het assetmanagement geprofessionaliseerd zou moeten worden op areaalniveau en dat er hiertoe samenwerkingen komen tussen beheerders. Binnen die samenwerkingen wordt idealiter kennis gedeeld en samen sturing gegeven aan programma’s voor innovatie. Deze aanbevelingen zijn met de komst van het Bestuurdersnetwerk Infra omarmd door alle betrokken bestuurders. 

bottom of page