top of page
Bestuurders Netwerk Infra

Het Bestuurdersnetwerk Infra bestaat uit 35 partijen. De bestuurders van deze organisaties hebben zich persoonlijk gecommitteerd aan het gezamenlijk halen van het doel: de Nederlandse infrastructuur vervangen
en renoveren met zo min mogelijk kosten en overlast voor de maatschappij. 

Zij formuleren samen de visie op het landelijk assetbeheer en kijken hoe innovaties in producten en processen organisatie-overstijgend een plaats kunnen krijgen in de opgave die voor ons ligt. Samen, met gezamenlijke inzet, en effectief met de beschikbare middelen.

“Een groot deel van onze infrastructuur is aan vervanging of renovatie toe. Meer dan vijfendertig partijen, bijeengebracht door de Bouwagenda, slaan de handen ineen voor een innovatieve aanpak van deze opgave.”

Anita Baas

TUDelft

stuw-roermond_tcm26-315607.jpeg
Our Services

Wat is het bestuurdersnetwerk infra?

De meeste Nederlandse bruggen, sluizen en kademuren (kunstwerken) komen de komende decennia aan het einde van hun levensduur. Er komt een enorme hoeveelheid werk aan om die constructies duurzaam te vervangen en renoveren. Dat werk moet slim georganiseerd worden. Zo voorkomen we dat bruggen/ viaducten en sluizen moeten worden afgesloten, dat we de klimaatdoelen voor 2050 niet halen én dat de opgave astronomisch duur wordt. Om de bouwsector hier op voor te bereiden is het Bestuurdersnetwerk Infra opgericht. Een netwerk van bestuurders, assetbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven uit de bouw- en infrasector gaat samen een aanpak formuleren om de vervangings- en renovatieopgave met gecombineerde planningen en budgetten van een passend antwoord te voorzien. Integraal en toekomstbestendig.

Ontmoetingen

Ontmoetingen

Media

Media

Contact
bottom of page